مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Asghar Mashhadizadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فولاد خوزستان - نماد: فخوز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1396/04/10 درمحل  اهواز - گلستان - بلوار فروردين - خيابان آبان - گيت بوستان تالار اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان لرستان1362022880.94 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان کرمانشاه1432893300.99 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت)استان سيستان و بلوچستان1584185641.09 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان آذربايجان غربي 1641278461.13 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي1681639971.16 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان گيلان1895221551.31 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان کرمان2047847731.42 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان مازندران2100601441.45 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان آذربايجان شرقي2251576651.56 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان خوزستان 2667498171.84 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان اصفهان2724957091.88 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان فارس2988750812.07 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان خراسان رضوي 3524594642.44 %
شرکتهاي سرمايه گذاري (سهام عدالت ) استان تهران4415683333.05 %
ساير سهامداران5191004623.59 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت ) زير يک درصد 12778887628.83 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي پايندگان710310997649.08 %
جمع1213197436683.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد باب اله زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي حقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر مشهدي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري پايندگان262976اصلیمهدي عالي نژاد0052374521نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشتاس ارشدمديريت mba-استراتژيک
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیمحمدابراهيم محمد پورزرندي5099689604رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت صنعتي
شرکت سامان تجارت مجد434137اصلیمحمدرضا سروش0569744441عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت مالي و استراتژيک
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي20296اصلیفرهاد شهرکي0942350839عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان11455اصلیمحمد حسن عرفانيان آسيايي0940288801عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي مکانيک و تاسيسات

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۴۶۷,۱۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۵۱۵,۵۶۵
تعدیلات سنواتی
(۳۹۹,۳۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۱۱۶,۲۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۱۱۶,۲۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۵۸۳,۳۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲۳,۳۵۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۲۶۰,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۷۸۸,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۷۱,۲۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱۴,۴۷۲,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صنعت معدن و تجارت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري پايندگانحقوقیسهامی خاص262976اصلی
شرکت سامان تجارت مجدحقوقیسهامی خاص434137اصلی
شرکت بنيان گستر کاواحقوقیسهامی خاص423479اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان گيلانحقوقیسهامی عام11455اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10860903365اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 2,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.