مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا - نماد: بصبا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 درمحل تهران ، بزگراه رسالت ، نرسيده به بلوار افريقا ، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ، ساختمان شماره 1 ، طبقه 12 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد