مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن ليزينگ - نماد: ولبهمن

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/03/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
برگه ورود به جلسه مجمع در روزهاي 26 و 27 خرداد ماه از ساعت 8 الي 14 در محل اداره امور سهامشرکت واقع در تهران ، بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج) کيلومتر 13 ، پلاک 279 توزيع مي گردد. همراه داشتن کارت شناسايي معتبر (کارت ملي) براي دريافت برگه ورود به جلسه الزامي است

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت بهمن ليزينگ (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد