مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت اعتباري نور - نماد: ونور
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 درمحل مرکز همايش هاي بين المللي رايزن-تهران-نياوران-کاشانک-نرسيده به سه راه آجودانيه شماره 210 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
مطابق ماده 99 قانون تجارت سهامدارن محترم و يا نمايندگان و وکلاي قانوني آنها مي توانند با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و مستندات مويد نمايندگي و وکالت ، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه در تاريخ هاي 96/04/12 و 13/04/96 از ساعت 10 الي 15 به واحد امور سهام شرکت اعتباري نور به نشاني زير مراجعه فرمايند. ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس ، نبش کوچه 29 ، شماره 14 طبقه 5 کد پستي 1516614819
 
امضا کنندگان: [ Parviz Arbabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد