مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ارتباط از طريق شماره تماس هاي اعلامي شرکت به استحضار می رساند از تاريخ 23/07/1399 شماره هاي تماس و ارتباطي شرکت به دليل عمليات اجرايي شرکت مخابرات دچار اختلال گرديده بود که نهايتا شماره تلفن هاي شرکت از تاريخ 27/07/1399 بدين صورت تغيير يافته است. - شماره تلفن واحد سهام : 04533669184 - شماره تلفن روابط عمومي : 04533669182
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.