مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان دکتر شريعتي ،نبش خيابان کلاهدوز ،ساختمان برج نگين قلهک ،طبقه پنج واحد پنجاه و يک دفتر شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترمي که قصد حضور در مجمع را دارند مي بايستي با ارائه مدرک شناسايي معتبر ،وکالت نامه محضري يا وکالت نامه عادي با گواهي امضاء محضري و يا معرفي نامه جهت حضور در مجمع ،مراجعه نمايند

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد