مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت توليدي چدن سازان - نماد: چدن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل خيابان چهارباغ خواجو،خيابان شهداي خواجو،هتل خواجو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقوقي449146390.52 %
سهامداران حقيقي498314816257.74 %
جمع502806280158.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين انصاري شوريجه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميد سخايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک نظري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا صادقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
طراحي انواع غلتک نورد و کليه قطعات سنگين صنعتي توليد انواع غلتک هاو قطعات سنگين صنعتي از جنس چدن هاي آلياژي مشاوره در امور ريخته گري ارائه خدمات آزمايشگاهي
به
الف-موضوع اصلي: • طراحي انواع غلتک و کليه قطعات سنگين صنعتي • توليد انواع غلتک و کليه قطعات سنگين صنعتي از جنس چدن هاي آلياژي، داکتيل و فولاد • مشاوره در امور ريخته گري و ماشين سازي و نرم افزاي مرتبط با صنعت مذکور • ارائه خدمات آزمايشگاه، آزمون و کاليبراسيون • انجام هرگونه فعاليت توليدي، بازرگاني و همچنين واردات، صادرات و تأسيس و ثبت شرکت، شعبه و نمايندگي در داخل و خارج از کشور به همين منظور که به طور مستقيم يا غير مستقيم به عمليات موضوع بندهاي فوق مرتبط باشد. ب-موضوع فرعي: • ايجاد کارخانه جديد و واحدهاي مربوطه و توسعه کارخانه هاي فعلي در راستاي پيشبرد و توسعه فعاليت هاي شرکت، ازدياد و توسعه کمي و کيفي محصولات، فراهم آوردن تسهيلات به منظور گسترش فعاليت ها، انجام تحقيقات در جهت دستيابي به دانش جديد و ساير منابع ضروري، کسب و فروش و انتقال دانش فني، سرمايه گذاري در سهام شرکت ها(بورسي و غيربورسي) و موسسات و خريد و فروش سهام آنها و مشارکت با ديگران در چارچوب موضوع فعاليت شرکت.
تغییر یافت .


سایر موارد
توضیحات:
درضمن ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده منوط به تاييد و صدور مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.