مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) - نماد: وبانک

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان فاطمي، خيابان حجاب، روبروي سازمان آب، مرکز آفرينش هاي فرهنگي و هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، تالار شهيد بهنام برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
کليه سهامداران حقيقي و نمايندگان سهامداران حقوقي هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملي مي باشند. (ارائه کارت ملي مربوط به ديگر سهامداران جهت حضور در جلسه قابل پذيرش نمي باشد). شايان ذکر است حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع با حضور حداقلي، به سهامداران توصيه مي گردد، نسبت به مشاهده و پيگيري آنلاين مجمع از طريق سايت شرکت به نشاني ww.tmgic.ir اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد