مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 درمحل دفتر شرکت کود شيميايي اوره لردگان واقع در شهرکرد - ابتداي بلوار کاشاني - نبش کوچه2- پلاک 2 - طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد