icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)
سرمایه ثبت شده:
39,266,675
نماد:
خساپا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
341007
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

1. صورت وضعيت‎هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) سهامي عام در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي گروه براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 49 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‌ هاي مندرج در بندهاي 4، 12 و 14 بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بخشي از مانده دريافتني‎هاي تجاري گروه (يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي) به مبلغ 347ر8 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 266ر4 ميليارد ريال)، مربوط به مطالبات از مشتريان فروش اقساطي و چکهاي برگشتي و سررسيد گذشته مشتريان شرکت اصلي و شرکتهاي پارس‌خودرو، زامياد و سايپا ديزل مي‌باشد که عليرغم پيگيريهاي انجام شده از جمله اقدامات حقوقي در مورد بخشي از آنها، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. همچنين سرفصلهاي ساير دريافتني‎¬ها، موجودي مواد و کالا، پيش‌پرداخت‌ها و دارائيهاي ثابت مشهود گروه (پروژه‌هاي در جريان ساخت) جمعا شامل مبلغ 385ر8 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 228ر5 ميليارد ريال) مانده¬هاي راکد و سنواتي مي ‌باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول و يا بازيافت آنها نشده و از بابت آنها صرفا مبلغ 221 ميليارد ريال زيان کاهش ارزش درحسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب زيان کاهش ارزش اضافي بابت دارائيهاي مذکور ضروري است، ليکن به دليل عدم کفايت شواهد و مدارک مورد نياز، تعيين مبلغ و آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکان‎پذير نگرديده است.
4. مشارکت گروه سايپا با شرکت پژو سيتروئن فرانسه به صورت 50 درصد سهم هر يک از شرکا، جهت توليد خودرو با برند سيتروئن که منجر به ايجاد شرکت سايپا سيتروئن (شرکت فرعي) گرديده و در آن شرکت سايپا به عنوان تامين کننده منابع مالي مشتمل بر کارخانه و بخشي از ماشين آلات خط توليد و شرکت سيتروئن به عنوان تامين کننده سرمايه ارزي، دانش فني و ... تعيين شده، به دليل محدوديت‏هاي بين المللي، متوقف گرديده و ادامه همکاري سهامدار خارجي با شرکت فرعي مزبور و وضعيت تامين ماشين آلات و قطعات، در تاريخ اين گزارش مشخص نمي¬باشد. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-14، در سنوات قبل جهت اجراي پروژه مزبور مبلغ 169ر2 ميليارد ريال هزينه شده، ليکن براساس اظهارات مديريت شرکت سايپا سيتروئن، مخارج مزبور براي توليد محصولات آتي شرکت قابليت بازيافت دارد. در غياب دسترسي به مستندات مورد لزوم در خصوص مبلغ بازيافتني پروژه مزبور، آثار احتمالي موضوع بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.
5. زيان ايفاي تعهدات معوق شرکت اصلي، بابت تاخير در تحويل خودروهاي پيش¬فروش شده و طرح پيش¬فروش خودرو موسوم به اتوخدمت، در پايان دوره مالي مورد گزارش مبلغ 355ر5 ميليارد ريال برآورد مي¬گردد، ليکن از اين بابت صرفا مبلغ 988ر1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است (يادداشت توضيحي 1-40). در صورت اعمال تعديلات لازم، زيان دوره مورد گزارش و حسابهاي پرداختني شرکت اصلي و گروه هريک به ميزان 367ر3 ميليارد ريال افزايش مي¬يابد.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-4-41 و 3-4-41 صورت‌هاي مالي، براساس قرارداد منعقده شرکت فرعي سايپا ديزل با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شرکت مزبور متعهد به نوسازي و جايگزيني تعدادي از کاميون‌هاي فرسوده با کاميون‌هاي ولوو گرديده است. در پايان دوره مالي مورد گزارش بابت طرح مذکور (جايگزيني670ر1 دستگاه) مبلغ 064ر1 ميليارد ريال و بابت ساير پيش¬فروش¬هاي شرکت (تحويل فوري، پيش فروش نقدي و پيش فروش ليزينگي تعداد 410 دستگاه کاميون) مبلغ 311ر1 ميليارد ريال پيش¬دريافت از مشتريان اخذ گرديده که به دليل غير فعال شدن LC گشايش شده جهت ترخيص 000ر8 دستگاه کاميون چيني KX و همچنين قطع همکاري شرکت ولوو (تامين کننده قطعات CKD)، تعهدات مزبور ايفا نشده است. با توجه به موارد فوق، شناسايي خسارت تاخير در تحويل خودرو به مبلغ برآوردي 285 ميليارد ريال و همچنين ذخيره زيان بابت تعهدات معوق فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان امکان¬پذير نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-35 صورتهاي مالي، بدهي شرکت فرعي پارس خودرو به شرکت رنو پارس، بابت خريد قطعات خودروهاي گروه رنو در سنوات قبل مي‎باشد که در اين خصوص، تعديلات ناشي از افزايش نرخهاي خريد، مربوط به سالهاي 1389 لغايت 1391 به مبلغ207ر1 ميليارد ريال (طبق مفاد قرارداد في‎مابين) و افزايش نرخ سال 1397(فاقد توافق‎نامه)، در حسابهاي شرکت فرعي مزبور اعمال نگرديده و طبق تائيديه دريافتي در پايان سال مالي قبل، حسابهاي في‏مابين مبلغ 080ر6 ميليارد ريال مغايرت نامساعد دارد. با توجه به مراتب فوق هرچند اصلاح حسابها ضروري مي‌باشد،‌ ليکن بدليل عدم کفايت شواهد و مدارک لازم،‌ تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان مقدور نبوده است.
8. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس آخرين تائيديه دريافتي در سال مالي قبل، مانده طلب خود از شرکت اصلي را مبلغ 108ر6 ميليارد ريال بيش از مانده طبق دفاتر شرکت اعلام نموده که مغايرت مزبور عمدتا ناشي از جرايم ديرکرد طلب سود سهام سنوات قبل به شرح يادداشت توضيحي 3-49 صورتهاي مالي مي‎باشد. طبق بررسي¬هاي انجام شده احتساب ذخيره از اين بابت ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن موکول به توافقات نهايي في¬مابين است.
9. به شرح يادداشت 1-1-36 صورت‌هاي مالي، تسهيلات مالي ارزي شرکت فرعي سايپا ديزل به مبلغ 8 /2 ميليون يورو و 55 ميليون يوان بابت اعتبارات اسنادي خريد مواد اوليه و قطعات منفصله، به نرخ ارز قابل دسترس در پايان دوره مالي مورد گزارش که تفاوت آن حدود 320 ميليارد ريال مي¬باشد، تسعير نشده است. همچنين بدهي شرکت فرعي زامياد به بانک ملت بابت اعتبارات اسنادي سنوات قبل به مبلغ 310 ميليارد ريال، در صورتهاي مالي مورد گزارش شناسايي نگرديده است. در صورت اعمال تعديلات لازم، زيان دوره مالي مورد گزارش و حسابهاي پرداختني گروه هريک به مبلغ 630 ميليارد ريال افزايش مي¬يابد.
10. بر اساس توافقنامه مورخ 1396/2/7 بين شرکت فرعي سايپا سيتروئن و شرکت سايپا مقرر گرديده علاوه بر کارمزد ساخت و توليد خودرو، بابت بخش اختصاصي توليد خودرو نيز براي مدت 5 سال مبالغي بر مبناي توليد پيش¬بيني شده ساليانه، از طرف شرکت سايپا به شرکت فرعي مذکور پرداخت گردد. ليکن از بابت بخش اختصاصي قرارداد، که براي کل سال 1398 حدود 447 ميليارد ريال برآورد مي¬گردد، مبلغي در حسابهاي هيچ¬يک از شرکتهاي فوق شناسايي نشده است. اعمال تعديلات از اين بابت در صورتهاي مالي شرکت اصلي ضرورت دارد ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين مبلغ آن بر اين سازمان امکان-پذير نشده است.
11. به شرح يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي، با توجه به برگهاي تشخيص و قطعي صادره، بابت ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت‎هاي گروه جمعا مبلغ 300ر1 ميليارد ريال کسري ذخيره وجود دارد. همچنين بابت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي شرکتهاي گروه جمعا مبلغ 798ر4 ميليارد ريال مطالبه گرديده که باتوجه به اعتراض به بخش عمده آنها، ذخيره¬اي در حسابها منظور نشده است. ضمن اينکه ماليات برارزش افزوده سنوات 1395 الي پايان دوره مالي مورد گزارش شرکت اصلي و برخي شرکتهاي فرعي (عمدتا شرکتهاي مگاموتور و سايپا ديزل)، تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده و بابت ماليات عملکرد سال 1397 و دوره مالي مورد گزارش شرکت فرعي سايپا سيتروئن و جريمه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‎گذاري شرکت اصلي (که از بابت آنها مبلغ 236ر2 ميليارد ريال چک تحويل اداره امور مالياتي گرديده) با توجه به درنظر گرفتن معافيتهاي مالياتي و احتمال بخشودگي، ذخيره¬اي در حسابها منظور نگرديده است. مضافا به موجب راي هيات تجديد نظر تامين اجتماعي بابت حق بيمه سنوات قبل شرکت اصلي، مبلغ 820 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت ذخيره¬اي شناسايي نشده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قوانين و مقررات و سوابق مالياتي و بيمه‏اي گروه احتساب ذخيره بابت موارد يادشده ضروري است، ليکن تعيين مبلغ بدهي قطعي، موکول به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي‎باشد.
12. شرکت فرعي مگاموتور، در سال مالي قبل بابت تفاوت نرخ ارز فروشهاي انجام شده به شرکت رنو پارس، مبلغ 440 ميليارد ريال به حساب طلب از شرکت مذکور منظور نموده که توافقنامه و صورت تطبيق حسابهاي في‎مابين ارائه نشده است. همچنين تائيديه دريافتي در پايان سال مالي قبل از يکي از فروشندگان خارجي مواد و قطعات، حاکي از ادعاي طلب ايشان به مبلغ 303ر3 ميليون وون (معادل مبلغ 314 ميليارد ريال با نرخ ارز نيما در پايان دوره مورد گزارش) مي‎باشد. ضمنا صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين شرکت فرعي سايپا ديزل با شرکت¬هاي خارجي (ولوو سوئد، فوتون و دانگ فنگ چين)، يادداشت 1-2-1-19 صورتهاي مالي، بيانگر مبلغ 93 ميليارد ريال مغايرت نامساعد در حسابهاي في¬مابين مي‌باشد که تعيين تکليف نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت تعيين تکليف موارد يادشده و رفع مغايرتهاي مزبور بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
13. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-19 صورتهاي مالي ،خالص مانده تهاتر نشده شرکتهاي مشمول تلفيق به مبلغ 662ر1 ميليارد ريال (شامل اقلام باز بدهکار به مبلغ 082ر3 ميليارد ريال و اقلام باز بستانکار به مبلغ 420ر1 ميليارد ريال) مي‎باشد که بدون تعيين ماهيت و رفع مغايرات مزبور، خالص آن در سرفصل دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها منظور گرديده است. در اين رابطه، شرکت اصلي بعد از دوره مالي مورد گزارش بابت تامين مالي در قالب مشارکت در توليد توسط شرکت ليزينگ رايان سايپا، مبلغ 101ر2 ميليارد ريال به عنوان هزينه مالي به طرفيت شرکت مذکور اعمال حساب نموده که بخشي از آن مرتبط با مغايرت فوق مي¬باشد. با توجه به مراتب فوق هرچند اصلاح حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين آثار مالي دقيق آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
14. امکان حسابرسي و بررسي اجمالي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي آفاق‏المستقبل، تيبا تريدينگ، گروه توسعه بازرگاني برنا، الکترونيک خودرو تابان، پيشگامان بازرگاني ستاره تابان، و سيويکو، با مجموع مبلغ 707ر18 ميليارد ريال دارايي و مبلغ 892 ميليارد ريال درآمد که در صورتهاي مالي گروه، تلفيق گرديده¬اند فراهم نشده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت‏هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نمي‏باشد

15. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 5 الي 11 و 13 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بندهاي 4، 12 و 14 ضرورت مي¬يافت، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

16. تسهيلات دريافتي شرکت فرعي سايپا ديزل از بانک صنعت و معدن در سال 1390 به شرح يادداشتهاي‏ توضيحي 1-1-36 و 1-1-49 بابت اصل، سود و جريمه تأخير، بالغ بر مبلغ 27/2 ميليون يورو (به نرخ هر يورو 460ر22 ريال، معادل مبلغ 611 ميليارد ريال) مي‏باشد. تسهيلات فوق به استناد ماده20 قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين‏نامه اجرايي مربوط و بند "ح" تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، مبني بر تسويه آن به نرخ ارز روز گشايش اعتبار، در تاريخ صورت ‎وضعيت مالي تسعير نشده است. همچنين به موجب رأي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/6/11 درخصوص نحوه بازپرداخت تسهيلات مزبور، شکايت مطروحه شرکت سايپا ديزل مقرون به صحت تشخيص و در اين ‎خصوص بانک صنعت و معدن ملزم به اجراي مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير گرديده است. مضافا به شرح يادداشت فوق، شرکت فرعي ماليبل سايپا در سال 1389 اقدام به اخذ مبلغ 049ر074ر3 يورو تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي به نرخ ارز مرجع نموده است. در پايان دوره مورد گزارش مانده تسهيلات مذکور به مبلغ 972ر821ر2 يورو که با نرخ هر يورو 660ر51 ريال تسعير گرديده، مبلغ 146 ميليارد ريال مي‎باشد. حسب مکاتبات با بانک صنعت و معدن (بانک عامل)، در صورت رعايت مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، شرکت مشمول تسويه بدهي با نرخ ارز مرجع، خواهد بود. توضيح اينکه متعاقب شکايت شرکت، ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/5/24 به نفع شرکت رأي صادر نموده، ليکن آثار مالي ناشي از موارد فوق منوط به قطعي شدن نتايج پيگيريهاي شرکت مي¬باشد.
17. به شرح يادداشتهاي توضيحي2-1-49 و 3-1-49، بر اساس آراي هياتهاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه سنوات قبل شرکتهاي فرعي مگاموتور و سازه گستر سايپا، جمعا مبلغ 595ر16 ميليارد ريال بدهي تعيين گرديده که با توجه به اعتراض شرکتها و طرح پرونده در ديوان عدالت اداري، تعيين مبلغ نهايي آن منوط به بررسيهاي مجدد و اعلام نظر نهايي مسئولين مربوط گرديده است.
18. با توجه به يادداشت‎ توضيحي 3-1-14، بخشي از زمين کارخانه شرکت فرعي سايپا ديزل به متراژ 5/2 هکتار از سنوات قبل بدون انعقاد قرارداد با مالک زمين (شرکت کاوه کار) در تصرف شرکت بوده و از بابت تعهدات ناشي از آن مبلغ يک ميلياردريال (در سنوات قبل) در حسابها منظور شده است. همچنين پرونده¬هاي حقوقي مطروحه عليه شرکت اصلي بابت خواسته ابطال اسناد بخشي از زمين¬هاي واقع در سايت شمالي کارخانه به متراژ 000ر30 متر مربع (يادداشت توضيحي 4-2-14) و زمين واقع در گرمدره (يادداشت توضيحي 3-2-14) در جريان پيگيري است. پيامدهاي ناشي از موارد فوق منوط به توافقات نهايي و تعيين تکليف پرونده¬هاي حقوقي مطروحه مي¬باشد.
19. زيان انباشته گروه و شرکت اصلي در پايان دوره مالي مورد گزارش به ترتيب بالغ بر مبالغ 994ر226 و 139ر97 ميليارد ريال مي¬باشد و نتايج عملکرد آنها در دوره مالي مورد گزارش، منجر به زيان خالص به ترتيب به مبالغ 183ر42 ميليارد ريال و 904ر29 ميليارد ريال گرديده که عمدتا متاثر از مازاد بهاي تمام شده نسبت به بهاي فروش محصولات و تحمل هزينه‏ هاي مالي (در شرکت اصلي معادل 27 درصد فروش) است. مضافا بدهيهاي جاري شرکت اصلي مبلغ 444ر162 ميليارد ريال بيش از داراييهاي جاري آن(حدودا 2/4 برابر) است. علاوه بر اين، ايفاي تعهدات شرکت اصلي و شرکت‏هاي پارس‏ خودرو و سايپا ديزل بابت پيش فروش خودرو با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور در مواعد مقرر انجام نشده که در نتيجه منجر به افزايش هزينه هاي مالي از بابت احتساب جريمه تأخير در اجراي قرارداد‏هاي پيش فروش گرديده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 41، بابت تحويل 589 هزار دستگاه خودرو، مبلغ 074ر115 ميليارد ريال پيش¬دريافت اخذ و تعهد ايجاد گرديده، در حالي که تأمين قطعات موردنياز توليد (CKD) برخي محصولات (از جمله انواع کاميون در شرکت فرعي سايپا ديزل و برخي محصولات در شرکت پارس-خودرو) و همچنين تکميل و بهره¬برداري از برخي پروژه¬هاي در جريان گروه به دليل محدوديتهاي بين¬المللي با مشکلاتي مواجه مي¬باشد.

20. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏ گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‏ گيري نسبت به"ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. درارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوريکه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 3، 5 الي 11 و 13 اين گزارش است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 4، 12 و 14 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

21. 21 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 21-1- افشاي به موقع صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل و افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده؛ در مواعد مقرر (بندهاي 1، 2، 4 و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 21-2- ارائه دلايل زيان¬دهي و برنامه¬هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن به سازمان بورس حداکثر ظرف دو ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده (ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران). 21-3- رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها به ميزان حداقل 20 درصد (ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار). 21-4- رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ابلاغي مورخ 12 آبان 1397 سازمان بورس در مواردي مانند استقرار کميته انتصابات، درج حقوق مديران در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت و حضور حداقل يک عضو غيرموظف هيات مديره داراي تحصيلات مالي در ترکيب هيات مديره. 21-5- رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص تنظيم مکانيزم¬هايي به منظور کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و نظارت بر مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي.

08بهمن1398
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Sedigheh Mirjafari [Sign] 1398/11/15 16:21:11
مدير ارشد سازمان حسابرسي Ali Meshkani [Sign] 1398/11/15 16:50:40
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Faraj Lotfollahi [Sign] 1398/11/15 17:01:45