تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/27 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1400/01/10 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان انتخاب مفید 999,000 99.9
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1,000 0.1
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رضا ابراهیمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیدعلیرضا آدمن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی غیوری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یاسین گدری (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور 10100218400
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
9 حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 100,000,000 تعداد جدید: 200,000,000
در ماده 9 امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 100 میلیون واحد به 200 میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از 99 میلیون واحد به 199 میلیون واحد افزایش یافت؛

مجمع به آقا/خانم سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.