مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت البرز دارو - نماد: دالبر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/03/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-خيابان جمهور اسلامي-تقاطع پل حافظ -بازار چارسو طبقه 7-سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم ميتوانند در روز اداري قبل از برگزاري مجمع به آدرس : تهران-ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير –خيابان پنجم -پلاک 11- ساختمان گروه دارويي برکت طبقه اول ، امور سهام شرکت البرز دارو (سهامي عام) مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت البرز دارو ( سهامي عام )
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد