مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره - نماد: زدشت(دخرمدره)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 در استان زنجان ،شهر خرمدره به آدرس انتهاي شهرک قدس بالاتر از کمربندي دفتر مرکزي شرکت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
باستحضار مي رساند حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار برگزاري مجمع با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي برگزار مي شود، از اين رو با توجه به الزام حضور ارکان هيئت رئيسه، نمايندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانوني شرکت، از سهامداران محترم تقاضا مي گردد به منظور حفظ سلامتي و رعايت نکات بهداشتي با مشاهده همزمان مجمع از طريق پيوند اختصاصي درج شده در سايت شرکت به آدرس : http://agri-khoramdareh.ir و عدم حضور فيزيکي، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرم دره (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد