مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل تهران خيابان قائم مقام فراهاني نبش کوچه چهارم شماره143 طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Seyed Amin Javadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد