مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند اروميه - نماد: قاروم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان فردوسي-جنب بانک ملت-ساختمان شهد- طبقه 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31
توضیحات:
داشتن کارت ملي الزامي ميباشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با توجه به بيماري کرونا جلسه حداکثر با حضور 15 نفر برگزار ميگردد و بقيه سهامداران به صورت آنلاين در مجمع ميتوانند شرکت کنند

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد