مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/02/09 درمحل تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادي - انتهاي بلوار شهيد دادمان - پژوهشکده نيرو - سالن خليج فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد