مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شيشه همدان - نماد: کهمدا

دلایل اصلاح:اضافه نمودن لينک Kianstream.com/hamadanglass جهت حضور برخط سهامداران محترم در مجمع عمومي فوق العاده در بخش فرم سامانه کدال
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-210 مورخ 1402/11/01 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - خيابان وليعصر ، نرسيده به چهارراه پارک وي درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تفريحي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
برگ حضور در مجمع درمحل برگزاري مجمع به سهامداران محترم تقديم ميگردد *توجه * براي سهامداران محترم حقيقي همراه داشتن و ارائه اصل کارت ملي الزامي و براي نماينده سهامداران محترم حقوقي همراه داشتن اصل معرفي نامه از شرکت که داراي امضاء مجاز بوده و شماره شناسه ملي وشماره ثبت درآن قيد شده باشد وهمچنين همراه داشتن اصل کارت ملي نماينده الزامي مي باشد. سهامداران محترم مي توانند همزمان با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، از طريق لينک Kianstream.com/hamadanglass در مجمع حضور يافته و در زمان برگزاري مجمع سؤالات خود را به صورت برخط مطرح نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت شيشه همدان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد