مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان - نماد: پارسان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن آزادگان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود، ضمن همراه داشتن کارت شناسايي معتبر، جهت اخذ کارت ورود به جلسه مجمع در ساعات اداري روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 به امور سهام شرکت واقع در تهران، خيابان شريعتي، پل رومي، ورودي الهيه،خيابان خزر ، مقابل کوچه مبشر، پلاک 41، طبقه اول و يا در روز مجمع مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد