مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نوش پونه مشهد - نماد: غپونه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-225 مورخ 1402/11/08 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
بدين وسيله از کليه سهامداران محترم، وکيل يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا براي اخذ تصميم در مورد دستور جلسه مجمع با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و يا اسناد نمايندگي براي دريافت برگه ورود به جلسه 15 دقيقه قبل از برگزاري مجمع اقدام نمايند.همچنين امکان حضور مجازي سهامداران فراهم و دسترسي از طريق آدرس لينک درج شده در روزنامه طبق فايل پيوست امکان پذير مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد