مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/05 درمحل  خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي شماره 1368   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم اتمام فرآيند ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري تهران مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11 و در محل تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي شماره 1368 سالن تلاش برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صباگستر نفت و گاز تامين47088491.05 %
شرکت پارس دارو 6798266715.11 %
سرمايه گذاري دارويي تامين8669366019.27 %
شرکت تهران شيمي 10458578323.24 %
شرکت داروسازي فارابي 11467005025.48 %
جمع37864100984.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قادر صمدنژاد ايوريقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نکونام  به‌عنوان منشی مجمع .