مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازي دکتر عبيدي - نماد: دعبيد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-015 مورخ 1399/02/29 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبيدي، پلاک 72، شرکت داروسازي دکتر عبيدي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم جهت دريافت برگه ورود به جلسه مجمع مي توانند در روز شنبه مورخ 1399/03/24 از ساعت 09:00 الي 15:00 با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام و کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس شرکت: واقع در کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبيدي، پلاک 72 مراجعه فرمايند. دريافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت جهت سهامداران الزامي مي باشد.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد