مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/11/16 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه کردستان-خيابان زاينده رود غربي-پلاک3 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با در دست داشتن کارت ملي و شناسنامه از ساعت 12 در محل برگزراري مجمع

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت بيمه زندگي باران (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد