مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Keramati [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت نفت پارس - نماد: شنفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/03/13 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي هتل بزرگ ارم - اتوبان حقاني، تقاطع بزرگراه همت، هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران130484751.04 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن (سهامي عام)269298972.15 %
شرکت پارس بازرگان280742712.25 %
سرمايه گذاري ملي ايران18416286814.73 %
گروه توسعه انرژي تدبير25073410820.06 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 65104330852.08 %
جمع115399292792.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پرويز راحت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن سروري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ياسر مهدي ابوترابي فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن وفائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنعت نفت وگاز پرشيا 252925اصلیمرتضي يوسفي3990299336عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206اصلیمحمد طالبي5489348526نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت گروه توسعه انرژي تدبير--------اصلیپرويز راحت0032851601رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت شيميائي مدبران شيمي267616اصلیامين اله اسکندري1818018101عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسلنس
شرکت توسعه حفاري تدبير429205اصلیحسن وفايي1753100283عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲۰,۳۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۶۸,۴۹۱
تعدیلات سنواتی
(۹,۷۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۵۸,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۷۹,۰۸۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۵۴,۰۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۴۱,۵۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۱,۲۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب کمکهاي عام المنفعه به ميزان حداکثر .0.001 فروش