ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  انتقال 2 سيت از سهام شرکت سرمايه گذاري ملي ايران از شرکت توسعه معادن جنوب (با مسئوليت محدود) به بانک تجارت(سهامي عام) 1399/08/06 9:55