مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازي دکتر عبيدي - نماد: دعبيد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/12/16 درمحل شرکت واقع در کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج شهرک استقلال بلوار دکتر عبيدي پلاک 72،شرکت داروسازي دکتر عبيدي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1394/09/30
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد