مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1394/08/10 درمحل تهران - خيابان الوند - کوچه آويز- پلاک 5 - طبقه 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح ماده اساسنامه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد