نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وايرا سرمايه گذاري صنايع ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۱۴:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۱۴:۱۴
شگل گلتاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۶:۱۵:۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۶:۱۵:۲۹
بمپنا توليد برق عسلويه مپنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۵۹:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۵۹:۵۷
چافست افست زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۲۲:۲۷:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۲۲:۲۷:۲۸
ودانا سرمايه گذاري دانايان پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۸:۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۲۸:۱۹
غگل گلوکوزان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۵۱:۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۵۱:۲۶
وآداک صنعت و تجارت آداک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۳۹:۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۳۹:۳۸
گوهران سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۱۱:۳۰
اتکام بيمه اتکايي امين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۲۴:۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۲۴:۰۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۲۲:۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۲۲:۴۱
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن زمانبندی پرداخت سود دوره ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۹:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۹:۴۷
ودانا سرمايه گذاري دانايان پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۹:۵۲:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۹:۵۲:۴۰
حکشتي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۲۰:۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۲۰:۴۱
خراسان پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۰۱:۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۰۱:۰۱
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۰:۱۶:۳۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۶:۳۰:۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۶:۳۰:۵۲
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۴۱:۴۷
تايرا تراکتور سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۱:۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۳۱:۲۹
وبرق سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۶:۴۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۱۶:۴۳
شگل گلتاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۸:۳۶:۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۸:۳۶:۴۴
صفحه 1 از 269 :یافته ها 5364

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720