نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کي بي سي کي بي سي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۵:۱۹:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۵:۱۹:۰۹
شنفت نفت پارس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۳۷:۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۱:۳۷:۴۸
دلقما داروئي و بهداشتي لقمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۰:۰۹:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۰:۰۹:۵۳
وتعاون بيمه تعاون مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۱:۵۱:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۱:۵۱:۰۵
جم پتروشيمي جم مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۳:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۳:۴۶
کطبس ذغالسنگ نگين طبس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۹:۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۰۹:۵۲
دسبحا گروه دارويي سبحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۸:۵۴:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۸:۵۴:۳۳
فالوم آلومتک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۰:۱۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۰:۱۶:۱۲
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۸:۵۹:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۸:۵۹:۰۱
ثعتما سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۸:۵۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۸:۵۴:۲۵
آ س پ آ.س.پ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۱۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۱۱:۵۰
خنصير مهندسي نصير ماشين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۰:۱۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۰:۱۴:۱۲
تليسه دامداري تليسه نمونه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۸:۳۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۸:۳۱:۱۴
دابور داروسازي ابوريحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۹:۲۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۹:۲۵:۱۲
حفاري حفاري شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۰:۵۰:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۰:۵۰:۱۶
حفاري حفاري شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۰۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۰۰:۳۷
دفرا فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۱۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۱۴:۵۲
اميد تامين سرمايه اميد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۰:۵۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۰:۵۱:۴۳
ارفع آهن و فولاد ارفع مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳
ديران ايران دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۱۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۱۱:۳۸
صفحه 1 از 48 :یافته ها 952

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720