نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
نيرو نيرو سرمايه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۹:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۹:۰۶
نيرو نيرو سرمايه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳:۵۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳:۵۲:۴۰
نيرو نيرو سرمايه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۹:۰۵
نيرو نيرو سرمايه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۴:۲۵:۳۸
نيرو نيرو سرمايه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۴۰:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۴۰:۳۴
نيرو نيرو سرمايه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۴۸:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۴۸:۴۷
نيرو نيرو سرمايه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۲:۲۱:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۲:۲۱:۴۲
نيرو نيرو سرمايه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۲:۵۵:۲۰
نيرو نيرو سرمايه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۶:۰۵:۱۰
نيرو نيرو سرمايه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۳:۱۶
نيرو نيرو سرمايه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۹:۲۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۹:۲۰:۴۱
نيرو نيرو سرمايه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۲۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۲۸:۴۸
نيرو نيرو سرمايه افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۳۹:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۳۹:۴۹
نيرو نيرو سرمايه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۹:۵۴:۳۵
نيرو نيرو سرمايه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳:۴۴:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳:۴۴:۵۵
نيرو نيرو سرمايه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۲:۴۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۲:۴۱:۰۵
نيرو نيرو سرمايه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۹:۵۴
نيرو نيرو سرمايه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۸:۲۵
نيرو نيرو سرمايه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۹:۱۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۹:۱۴:۰۲
نيرو نيرو سرمايه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۱:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۲۱:۵۳:۳۶
صفحه 1 از 12 :یافته ها 240

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720