نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۱:۳۸
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۲۱:۲۰:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۲۱:۲۰:۰۲
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۲:۲۴:۳۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۲:۲۴:۳۲
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۱۱:۳۶:۴۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ ۱۱:۳۶:۴۲
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳:۲۹:۱۵ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۱۳:۲۹:۱۵
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱۱:۲۷:۳۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۱۱:۲۷:۳۵
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۶:۵۱:۵۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۶:۵۱:۵۵
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۵:۱۷:۳۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۵:۱۷:۳۸
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۱۱:۳۱:۵۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۱۱:۳۱:۵۷
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۱۳:۴۸:۱۴ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۱۳:۴۸:۱۴
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ۰۸:۳۷:۰۸ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱ ۰۸:۳۷:۰۸
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۸۹/۰۴/۱۶ ۲۰:۳۵:۲۹ ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ ۱۴:۲۶:۰۳
:یافته ها 13

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720