نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۲:۰۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۲:۰۹:۰۷
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰:۴۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۰:۱۱
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۲۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۲۷:۲۰
افرا افرانت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۴۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۴۸:۱۶
افرا افرانت اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۴:۵۱
افرا افرانت ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۲۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۲۴:۳۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۴:۲۲:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۴:۲۲:۱۱
افرا افرانت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۰۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۰۹:۴۷
افرا افرانت اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۲:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۸:۴۲:۰۹
افرا افرانت ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۲:۲۱:۱۷
افرا افرانت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۲:۰۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۲:۰۳:۲۰
افرا افرانت پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۶:۰۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۶:۰۸:۲۵
افرا افرانت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۱۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۱۴:۴۰
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۴:۳۷
افرا افرانت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۱:۱۱:۰۶
افرا افرانت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۹:۴۴
افرا افرانت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۲:۲۲:۵۰
افرا افرانت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۲۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۲۱:۲۹
افرا افرانت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۸:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۳۸:۲۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 218

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720