مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : آهن و فولاد ارفع نماد : ارفع Arfaa Symbol: arfa iron & steel Name:
سرمایه ثبت شده : 9,000,000 سرمایه ثبت نشده : 3,000,000 3,000,000 Unregistered Capital: 9,000,000 Registered Capital:
ISIC : 271011   271011 ISIC :
ISIN : IRO3ARFZ0001 شناسه ملی : 10102830088 10102830088 National Code : IRO3ARFZ0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در فرابورس ايران پایان سال مالی : 12/30 12/30 Year-End : OTC accepted in Iran Status :
ماهيت : توليدي Produce Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   يزد - اردکان - کيلومتر 25 جاده اردکان به نايين - جنب گندله سازي چادرملو 25thKm ofArdakan-Naein Road Yazd-Iran Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران - بلوار آفريقا کوچه ايرج پلاک4طبقه 3 No.4.iraj Alley,Africa Str.Tehran/Iran Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   22034288 22034288 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : تهران - بلوار آفريقا کوچه ايرج پلاک4 طبقه4 No.4.iraj Alley,Africa Str.Tehran/Iran Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 021-26215812 021-26215812 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 021-22018672 021-22018672 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   عليرضا خياط ALIREZA KHAYAT Managing Director:
مدیر مالی : محمد اسماعیلی ابیازنی mohammad esmaeili abyazani Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - معدني و صنعتي چادر ملو - کارخانجات نورد لوله ياران - توسعه معدني و صنعتي صبانور - گروه مديريت سرمايه گذاري اميد - sarmaye gozare toseh maden va flezat - chadormalu - karkhnegat nvard va lole yaran - sabanoor - sarmaye gozare omid - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : دش و همکاران بازرس علي البدل :   هوشيار مميز hoshyar momayez Alternate Inspector : Dash Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://www.arfa-co.com info@arfa-co.com Email Address :
Fax : 26215818 26215812 Telephone :