مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : اختصاصي بازارگرداني اتحاد بازار سرمايه نماد : اتحاد بازار etehad bazar Symbol: etehad bazar sarmaye Name:
سرمایه ثبت شده : 35,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 35,000 Registered Capital:
ISIC : 46430730   46430730 ISIC :
ISIN : شناسه ملی : 14009814886 14009814886 National Code : ISIN :
وضعیت : ثبت نشده نزد سازمان پایان سال مالی : 06/31 06/31 Year-End : Other Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران - خيابان طالقاني- بعد از خيابان مفتح - پلاک 166 tehran Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   88311082 88311082 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خيابان طالقاني- بعد از خيابان مفتح - پلاک 166 tehran Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 88311082 88311082 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   احمد اتحادپور ahmad etehad poor Managing Director:
مدیر مالی : احمدرضا مسعودی masoudi Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : ارقام نگر آريا بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Argham negar Aria Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :