Sorry, your browser does not support JavaScript!
درباره سامانه کدال

طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، "سازمان بورس و اوراق بهادار" در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بر اساس ماده 7 همان قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد "سازمان" بر عهده هیات مدیره این سازمان می باشد.

در این خصوص سامانۀ یکپارچۀ گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی WWW.CODAL.IR به منظور مكانيزه كردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.

فرآيندهاي اصلي سامانه عبارتند از:

 • آماده سازي و ثبت گزارش ها به وسيله ناشران
 • دريافت و پذيرش گزارش ها توسط سامانه
 • ذخيره و بازيابي گزارش های دريافتي
 • تحليل و نظارت بر گزارش ها توسط كارشناسان سازمان
 • استخراج گزارش های متنوع از اطلاعات ارسالي توسط ناشران
 • انتشار اطلاعات به عموم
اهداف اصلي طراحی و به کارگیری این سامانه عبارتند از:

 • تسريع در ارايه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشاي عمومی آن
 • ايجاد ساز و کاري جهت تسهیل فرایند تهیه و افشاي اطلاعات
 • ايجاد ساز و کار هاي بهينه و مناسب گزارش گيري و گزارشگری مبتني بر اصول جهاني جهت فعالان بازار سرمايه
 • فراهم آوردن امكان دسترسی آسان استفاده کنندگان به اطلاعيه ها
 • فراهم آوردن امكان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارايه و افشاي اطلاعات
 • افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دورۀ زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترل ها
 • افزایش هماهنگي واحدهای درون سازماني و برون سازماني و ارتقاي سطح اطلاع رساني
پیوندهای داخلی
قوانین و دستور‌العملها دانلودها
تازه‌های خبری