مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لاميران - نماد: فلامي
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1395/11/05 درمحل شرکت لاميران واقع در تهران خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق باشد.
 
امضا کنندگان: [ Naser Gerami [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد