مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت عمران و مسکن سازان ايران - نماد: ثعمسا(مسکن سازان ايران)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل دفترمرکزي شرکت واقع درتهران ،ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،خيابان شيرازجنوبي، خيابان گرمسارغربي ، شماره 51، طبقه پنجم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
امضا کنندگان: [ Arman Soltani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد