مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/09/13 درمحل اردبيل-خيابان دانشگاه-ضلع جنوبي درياچه شورابيل-مجتمع توريستي کوثر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31
توضیحات:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Esmaeili [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد