مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/08/10 درمحل سالن همايش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به نشاني تهران،خيابان طالقاني،نبش خيابان شهيد موسوي(فرصت)،پلاک 175 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران،طبقه دهم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
امضا کنندگان: [ Parviz Aghili Kermani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد