مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/14 درمحل شرکت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج بعد از چهار راه ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد