مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1395/04/12 درمحل  تهران، بلوار کريم خان زند، جنب پارک بهجت آباد، خيابان شهيد گلابي، پلاک 12 (ساختمان علوي) طبقه دوم   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به به منظور جمع بندي نظرات مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 11:00 روز شنبه تاریخ 1395/04/19 و در محل تهران بلوار کريم خان زند ، جنب پارک بهجت آباد خيابان شهيد گلابي ، پلاک 12(ساختمان علوي)طبقه دوم برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا65622852610.94 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي227609680537.93 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس306147002351.02 %
جمع599379535499.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين ساروخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهاقين  به‌عنوان منشی مجمع .