مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/20 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1395/04/19 درمحل  تهران بلوار کريم خان زند ، جنب پارک بهجت آباد خيابان شهيد گلابي ، پلاک 12(ساختمان علوي)طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا65622852610.94 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي227609680537.93 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس306147002351.02 %
جمع599379635499.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهاقين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808اصلیعلي دهاقين0069010153نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیغلامحسين غلامي0323007848عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلیاحمد علي هراتي نيک3871500585رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658اصلیشهرام نادري0057638039عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارس429795اصلیغلامحسين عرب حسن خاني4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۵,۷۸۸,۲۴۹
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۴,۶۴۴,۱۹۷)
(۸۰)
سود (زیان) ناخالص
۱,۱۴۴,۰۵۲
۲۰
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۱۴۲,۹۳۴)
(۲)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
(۸۰,۸۲۱)
(۱)
جمع هزینه ها
(۲۲۳,۷۵۵)
(۴)
سود (زیان) عملیاتی
۹۲۰,۲۹۷
۱۶
هزینه های مالی
(۶۲۶,۰۲۱)
(۱۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۷,۲۳۹
۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۳۱,۵۱۵
۶
مالیات بر درآمد
(۷۲,۵۰۲)
(۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲۵۹,۰۱۳
۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۲۵۹,۰۱۳
۴
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۵۳
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۴۳
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۴۳
۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۹,۰۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۹,۰۴۶
تعدیلات سنواتی
۴۹,۰۶۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۹۶,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۲۱,۱۱۹
اندوخته قانونی
(۱۲,۹۵۰)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۸,۱۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۷
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 1,000 900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به آنکه افزايش سرمايه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش در مورخه 11 خرداد ماه 1395 و قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29 اسفند ماه 1394در اداره ثبت کيش ازمبلغ 6،000 ميليارد ريال به 7،000 ميليارد ريال به ثبت رسيد ه است ، لذا سود تقسيمي بر اساس سرمايه جديد 7،000 ميليارد صورت پذيرفته که به اعضاء هر سهم 40 ريال مي باشد.