مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/07/06 درمحل دفتر شرکت واقع در گرگان - بلوار ناهارخوران - عدالت 95 - ساختمان دوم سمت راست برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Barzin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد