مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1396/07/06 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1396/07/24 درمحل سايت پتروشيمي گلستان واقع در شهرستان آق قلا - سه راهي گميشان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Barzin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد