مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آسان پرداخت پرشين - نماد: آپ
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1397/03/06 درمحل تهران اتوبان حکيم غرب- ورودي برج ميلاد- تابلو نارنجي ، ميدان آرش ورودي دانشگاه علوم پزشکي ايران- مرکز بين المللي همايش هاي رازيي، سالن اصلي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهام داران ، وکيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه اين شرکت که راس ساعت 11 صبح روز يکشنبه مورخ 1397/03/06 واقع در تهران اتوبان حکيم غرب- ورودي برج ميلاد- تابلو نارنجي ، ميدان آرش ورودي دانشگاه علوم پزشکي ايران- مرکز بين المللي همايش هاي رازي، سالن اصلي برگزار ميگردد حضور بهم رسانند . لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت 9 صبح مورخ 1397/03/06 در محل برگزاري مجمع توزيع ميگردد. ضمنا کليه سهامداران حقيقي ملزم به ارائه اصل کارت ملي و يا وکالتنامه رسمي معتبر و نماينده قانوني سهامدارارن حقوقي ملزم به ارائه اصل کارت ملي و اصل معرفي نامه رسمي مي‏‌باشند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد