مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس - نماد: غفارس
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1396/02/11 درمحل شرکت واقع در شيراز - کيلومتر 32 جاده شيراز -اصفهان شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Amin Hanif Pour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد