مشخصات
امضا کنندگان: [ Bahman Akhavan [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1395/12/22 درمحل  تهران - خيابان سپهبد قرني- نبش خيابان سميه - پلاک 55 - هتل باباطاهر   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران357730.01 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 9205000015.15 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد11867540919.54 %
جمع21076118234.7 %