نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شجم صنايع پتروشيمي تخت جمشيد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۶:۱۷
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۵:۴۰
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۲:۱۳
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۴۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۴۶:۴۰
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۴۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۴۳:۴۷
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۸:۲۸
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۲:۰۰
کگهر سنگ آهن گهر زمين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۴:۵۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۴:۵۵:۱۵
خشرق الکتريک خودرو شرق اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۵۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۵۹:۳۵
سبزوا سيمان لار سبزوار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۰۵:۱۴
سبزوا سيمان لار سبزوار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۲:۴۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۲:۴۳:۳۹
لوتوس ثابت صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۲:۰۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۲:۰۱:۳۸
پيروزان ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک پيروزان آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۱:۴۸:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۱:۴۸:۵۲
سيستم همکاران سيستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم تبریز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۰:۵۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۰:۵۷:۲۸
خمحور توليد محور خودرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۰۹:۵۰:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۰۹:۵۰:۴۸
کگهر سنگ آهن گهر زمين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۲۳:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۲۳:۱۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۰۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۰۷:۳۲
پيامبر اعظم نيکو صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم (ص) صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۸:۵۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۸:۵۳:۲۰
کوثر مختلط صندوق سرمايه گذاري مشترک کوثر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۳:۳۶
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توکا تدارک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۷:۳۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۷:۳۱:۳۸
صفحه 1 از 8071 :یافته ها 161416

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720