نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
قلرست قند لرستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۷:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۷:۲۱
کگاز شيشه و گاز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۲۱:۵۳
پکوير کوير تاير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۷:۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۷:۳۹
خلنت توليدي لنت ترمز ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۸:۳۴
پکوير کوير تاير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۷:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۷:۱۷
سدشت صنايع سيمان دشتستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۰۳:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۷:۰۳:۱۹
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۵۹:۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۵۹:۴۶
قهکمت قند هکمتان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۲:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۲:۰۰
ختور رادياتور ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۱:۳۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۱:۳۷
دزهراوي داروسازي زهراوي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۹:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۹:۲۷
کدما معدني دماوند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۳۱:۲۷
وپويا سرمايه گذاري پويا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۲۴:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۶:۲۴:۰۶
دالبر البرز دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۵۸:۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۵۸:۳۹
غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۵۷:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۵۷:۲۳
ختوقا گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۴۴:۳۸
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۲۹:۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۲۹:۰۸
تايرا تراکتور سازي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۱۲:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۱۲:۴۸
خپارس پارس خودرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۰۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۵:۰۱:۰۷
لخزر صنعتي پارس خزر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۵۷:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۵۷:۲۳
فلامي لاميران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۳۶:۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۴:۳۶:۰۳
صفحه 1 از 6834 :یافته ها 136680

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813