نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
کورزي سرمايه گذاري کشاورزي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۳۹:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۳۹:۱۷
خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۷:۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۲۷:۲۳
خودرو ايران خودرو آگهي مزايده سهام ايران خودرو توسط شرکت سرمايه گذاري سمند (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۴۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۵۵:۰۲
شکبير پتروشيمي امير کبير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۵۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۵۳:۲۱
کورزي سرمايه گذاري کشاورزي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰:۰۷
وساپا گروه سرمايه گذاري سايپا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۹:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۹:۱۳
اميد تامين سرمايه اميد توضيحات شرکت تأمين سرمايه اميد در خصوص تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۹:۵۵:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۲۸:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۱:۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۱:۰۹
دريشمک توليد و صادرات ريشمک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۲:۱۹:۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۲:۱۹:۲۲
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۱:۴۲:۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۱:۴۲:۱۰
ساينا صنايع بهداشتي ساينا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۰:۵۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۰:۵۴:۴۸
ولشرق ليزينگ ايران و شرق توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي ۹ ماهه منهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۰:۵۴:۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۲۰:۵۴:۲۵
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۸:۵۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۸:۵۴:۴۶
شپنا پالايش نفت اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۴۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۴۹:۴۴
شپنا پالايش نفت اصفهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۰:۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۳۰:۵۸
وبملت بانک ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
غبشهر صنعتي بهشهر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۲۳:۱۶
سدشت صنايع سيمان دشتستان خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۵:۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۵:۱۴
خودرو ايران خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ايران خودرو کرمانشاه) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷
رمپنا گروه مپنا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
صفحه 1 از 6505 :یافته ها 130085

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813