نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حفاري حفاري شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۰:۵۰:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۰:۵۰:۱۶
حفاري حفاري شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۰۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۰۰:۳۷
دفرا فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۱۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۱۴:۵۲
اميد تامين سرمايه اميد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۰:۵۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۰:۵۱:۴۳
ارفع آهن و فولاد ارفع مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳
ديران ايران دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۱۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۱۱:۳۸
ثعمسا عمران و مسکن سازان ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳:۱۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳:۱۱:۰۳
تليسه دامداري تليسه نمونه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۱۶:۱۵
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۲:۳۶
دالبر البرز دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۴۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۱:۴۶:۱۵
حفاري حفاري شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۲۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۲۸:۱۷
وسکاب سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۵:۰۶
دسبحان سبحان دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۹:۵۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۹:۵۲:۱۳
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۱۷:۲۰
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۱۱:۳۳
دکيمي صنعتي کيميدارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵:۱۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵:۱۶:۲۷
دکيمي صنعتي کيميدارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۵:۲۲
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۳۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۳۶:۱۲
خشرق الکتريک خودرو شرق مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۰۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۰۹:۲۸
خموتور موتورسازان تراکتورسازي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۹:۳۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۹:۳۲:۰۵
صفحه 1 از 47 :یافته ها 938

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720