نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شپارس بين المللي محصولات پارس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۵:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۵:۲۳
کچاد معدني و صنعتي چادرملو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۹
ديران ايران دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۴۰:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۴۰:۲۰
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۴:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۴:۲۵
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
همراه ارتباطات سيار ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۰:۰۵
شرانل نفت ايرانول مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۰:۳۸:۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۰:۳۸:۱۴
فن آوا گروه فن آوا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۸:۲۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۰۸:۲۲:۱۶
فن آوا گروه فن آوا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۵:۳۵:۵۶
غگل گلوکوزان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۸:۳۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۸:۳۳:۰۲
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۵:۰۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۵:۰۳:۰۶
بنيرو نيرو ترانس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۴:۵۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۴:۵۱:۴۳
فزرين زرين معدن آسيا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۴۰:۰۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۰:۴۰:۰۳
شپاس نفت پاسارگاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۳:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۴:۰۳:۱۰
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۷:۴۱:۴۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۷:۴۱:۴۲
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۲:۲۴:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۲:۲۴:۱۹
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۲:۳۸:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۲:۳۸:۴۳
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۵:۳۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲:۵۵:۳۳
وحافظ بيمه حافظ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۲:۵۳:۰۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۲:۵۳:۰۲
وصنعت سرمايه گذاري صنعت و معدن مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۵:۱۹:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۵:۱۹:۳۵
صفحه 1 از 40 :یافته ها 796

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813