نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۲:۱۵:۳۰
ما بيمه ما مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۲:۰۶:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۲:۰۶:۵۳
غالبر لبنيات کالبر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۰:۴۶:۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۰:۴۶:۰۲
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۴:۱۴:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۴:۱۴:۲۱
فملي ملي صنايع مس ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۵:۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۱۵:۲۰
کرازي کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۳:۳۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۳:۳۳
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۵۳:۲۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۰:۵۳:۲۳
نمرينو کارخانجات ايران مرينوس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۴:۰۰:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۴:۰۰:۴۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۱:۵۶:۳۹
اميد تامين سرمايه اميد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۶:۰۴:۴۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۶:۰۴:۴۷
سپاها سيمان سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۰:۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۰:۵۳
پرديس سرمايه گذاري پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۲:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۲:۵۱
اتکام بيمه اتکايي امين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۳:۵۹
سيدکو سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۳۴:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۳۴:۱۸
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۵:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۵:۵۸
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۱:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۱:۲۸
رکيش کارت اعتباري ايران کيش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۱:۱۶:۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۱:۱۶:۰۵
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۷:۱۷
صفحه 1 از 42 :یافته ها 822

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813