نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۲:۱۰:۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۲:۱۰:۲۰
وملل اعتباري ملل مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۴۵:۳۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۸:۴۵:۳۴
غبهنوش بهنوش ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۳:۳۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۲:۳۳:۳۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۸:۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۸:۴۸
بساما بيمه سامان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۶:۲۰:۴۷
دابور داروسازي ابوريحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۱:۴۶:۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۱:۴۶:۴۰
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۱:۰۵:۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۱:۰۵:۲۹
پاکشو گروه صنعتي پاکشو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۴:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۴:۳۵
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۲:۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۲:۳۹
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۴۶
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۰:۲۱:۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۰:۲۱:۱۰
پارسيان بيمه پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
وملل اعتباري ملل مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰۹:۴۲:۳۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰۹:۴۲:۳۷
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۵:۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۵:۰۹
دسينا لابراتوارهاي سينادارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۴۰:۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۴۰:۵۳
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۱۸
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵
فافزا فولاد افزا سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴
صفحه 1 از 38 :یافته ها 747

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813