نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵
فافزا فولاد افزا سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴
چفيبر توليد فيبر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۴۵:۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۴۵:۲۳
چفيبر توليد فيبر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۰:۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۰:۵۹
افرا افرانت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰
دهدشت صنايع پتروشيمي دهدشت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۴:۵۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۴:۵۳
بپاس بيمه پاسارگاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۸:۵۳:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۸:۵۳:۵۶
کساپا سايپا شيشه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۱۵:۲۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۱۵:۲۴
دسبحا گروه دارويي سبحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۵:۱۷:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۵:۱۷:۰۲
ممسني پتروشيمي ممسني مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۱:۴۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۱:۴۸
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۱:۱۹:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۱:۱۹:۰۶
پکرمان گروه صنعتي بارز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۵:۰۷ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۰:۵۵:۰۷
پارسيان بيمه پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۱:۴۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۱:۴۲
سکرد سيمان کردستان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۱۰:۲۱:۳۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۱۰:۲۱:۳۲
خپارس پارس خودرو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۸:۲۸:۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۱۸:۲۸:۰۱
قزوين کارخانجات قند قزوين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰۹:۵۹:۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۰۹:۵۹:۳۷
پخش پخش البرز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۹:۲۶:۰۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۹:۲۶:۰۵
کازرو پتروشيمي کازرون مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۸:۰۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۸:۰۹
صفحه 1 از 37 :یافته ها 730

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813