نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دکيمي صنعتي کيميدارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵:۱۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۵:۱۶:۲۷
دکيمي صنعتي کيميدارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۲:۲۵:۲۲
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۳۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۱:۳۶:۱۲
خشرق الکتريک خودرو شرق مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۰۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۰۹:۲۸
خموتور موتورسازان تراکتورسازي ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۹:۳۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰۹:۳۲:۰۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲
کمينا شيشه سازي مينا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰۷:۵۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰۷:۵۹:۳۲
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۰:۱۹:۰۳
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۳۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۶:۳۹:۵۰
سقاين سيمان قاين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۱۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۶:۱۶:۱۲
پرداخت به پرداخت ملت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۰:۴۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۲۰:۴۷:۴۷
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۵۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۰:۵۱:۴۸
کاما باما مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۱۸:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۱۸:۴۶
بسويچ پارس سويچ مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۵۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۵۳:۴۰
سکرد سيمان کردستان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۱۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۹:۱۷:۳۷
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۰:۴۲:۱۲
غويتا ويتانا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۰۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۰۷:۰۱
خفنر فنر سازي خاور مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۰:۴۲:۰۸
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵
صفحه 1 از 47 :یافته ها 923

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720