نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۴:۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۰۸:۳۴:۳۵
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۲:۳۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۲:۳۹
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۱:۳۰:۴۶
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۰:۲۱:۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۰:۲۱:۱۰
پارسيان بيمه پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
وملل اعتباري ملل مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰۹:۴۲:۳۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰۹:۴۲:۳۷
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۵:۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۵:۰۹
دسينا لابراتوارهاي سينادارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۴۰:۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۱:۴۰:۵۳
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۱۸
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۰۲:۳۶
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۷:۴۵
فافزا فولاد افزا سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۷:۵۴
چفيبر توليد فيبر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۴۵:۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۴۵:۲۳
چفيبر توليد فيبر ايران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۴۶:۰۰
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۰:۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۰:۵۹
افرا افرانت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۱:۲۲:۳۰
دهدشت صنايع پتروشيمي دهدشت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۴:۵۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۹:۳۴:۵۳
بپاس بيمه پاسارگاد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۸:۵۳:۵۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰۸:۵۳:۵۶
کساپا سايپا شيشه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۱۵:۲۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۱۵:۲۴
دسبحا گروه دارويي سبحان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۵:۱۷:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۱۵:۱۷:۰۲
صفحه 1 از 37 :یافته ها 739

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813