نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سپاها سيمان سپاهان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۰:۲۱:۵۷
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۰:۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۰:۵۳
پرديس سرمايه گذاري پرديس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۲:۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۲:۵۱
اتکام بيمه اتکايي امين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۰:۴۳:۵۹
سيدکو سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۳۴:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۰:۳۴:۱۸
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۵:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۱۵:۵۸
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۱:۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۱:۲۸
رکيش کارت اعتباري ايران کيش مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۱:۱۶:۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۱:۱۶:۰۵
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۰:۴۷:۱۷
دسبحان سبحان دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۱:۴۹:۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۱:۴۹:۰۹
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۵:۱۷:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۵:۱۷:۲۴
دتوليد داروسازي توليد دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۵:۵۴:۴۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۵:۵۴:۴۳
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۲:۳۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۲:۳۸:۰۲
دلقما داروئي و بهداشتي لقمان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۷:۱۷:۴۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۷:۱۷:۴۱
سشمال سيمان شمال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۱:۱۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۱:۱۶:۳۷
شپارس بين المللي محصولات پارس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۵:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۵:۲۳
کچاد معدني و صنعتي چادرملو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۳۳:۲۹
ديران ايران دارو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۴۰:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۴۰:۲۰
حکمت بانک حکمت ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۴:۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۵۴:۲۵
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۰:۲۱:۳۶
صفحه 1 از 41 :یافته ها 811

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813