نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کاما باما صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۶:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۳۶:۵۶
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شاهين روي سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۲:۴۶
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب روي اصفهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۱:۱۱:۵۲
کاما باما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تجاري و بازرگاني مواد معدني ميناب) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۱:۴۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۱:۴۱:۴۰
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۱۰:۵۰
کاما باما اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۲۰
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۱:۵۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۱:۵۲:۲۰
کاما باما پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳:۴۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳:۴۳:۱۲
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۲:۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۲:۱۳
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۴۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۰:۴۸:۴۹
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۳۶:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۳۶:۱۱
کاما باما تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۷:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۷:۲۰
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۳:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰۸:۳۳:۰۵
کاما باما پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۱۱:۰۶:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۱۱:۰۶:۴۸
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۲:۱۰:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۲:۱۰:۲۷
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۶:۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۶:۵۵
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۹:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۹:۵۹
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۳۴:۵۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۹:۳۴:۵۱
کاما باما گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۱۷:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۱۷:۱۷
کاما باما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۵۷:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۵۷:۱۵
صفحه 1 از 15 :یافته ها 293

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720