نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۲۰:۲۳:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۲۰:۲۳:۵۸
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۲۸:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۲۸:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۱
وغدير سرمايه گذاري غدير شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۴۷:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۴۷:۴۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۳:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری دی) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۱:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۱:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری آذر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۳۰:۰۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۲۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۵:۲۸:۴۳
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۱:۴۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۰:۱۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۳۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۳۹:۴۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۲۵:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۲۵:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۴۱:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۴۱:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۴۴:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری آذر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۷:۵۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت سیستم های کارامد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۵:۵۹:۱۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۲:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۱:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت سیستم های هوشمند راهبر کارآمد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۵:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۰۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۰۳:۳۷
صفحه 1 از 50 :یافته ها 993

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720