نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳:۰۵:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳:۰۵:۱۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۸:۵۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۸:۵۳:۱۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت واسپاري سپهرپارس) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۷:۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳:۴۷:۱۹
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳:۴۱:۳۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳:۴۱:۳۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير) ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۱:۴۱:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۱:۴۱:۱۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۴:۵۴:۴۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۴:۵۴:۴۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير) ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۶:۰۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۶:۰۴:۴۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۷:۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۷:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ريل کام راهبر) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۶:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۶:۴۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فن آوران اعتماد راهبر) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۵:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (شرکت سامانه هاي يکپارچه تعاملات الکترونيکي دانا) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳:۰۱:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۸:۴۹
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳:۰۰:۳۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳:۰۰:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات انفورماتيک راهبر) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۵۲:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۵۲:۳۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي کارامد) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۲:۱۸:۳۳
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سامانه بهنگام غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۶:۳۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۶:۳۰:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۸:۵۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۶:۴۸:۵۶
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق و انرژي ارجان) ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۲:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۲:۲۵:۳۸
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مديريت و بازرگاني غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۰۹:۵۸:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۰۹:۵۸:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۷:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳:۰۷:۰۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بين الملل غدير) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۰:۵۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۰:۵۳
صفحه 1 از 41 :یافته ها 811

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813