نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۸:۴۰:۵۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۸:۴۰:۵۱
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين ايرانيان) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۸:۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۸:۴۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ايران مارين سرويسز) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۵:۴۱:۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۵:۴۱:۴۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت سيستم هاي کارامد) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۱:۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۱:۱۴:۳۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق گيلان) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۸:۱۱:۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۸:۱۱:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۷:۲۰:۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۷:۲۰:۵۴
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش صنعت نوين پايدار پارس) ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۱:۳۴:۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۱:۳۴:۱۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۰۹:۵۸:۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۰۹:۵۸:۱۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارس قائم گستر) ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۱:۰۱:۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۱:۰۱:۱۱
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) (شرکت سامانه هاي يکپارچه تعاملات الکترونيکي دانا) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۱:۰۷:۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۰۸:۴۸:۰۷
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت سامانه هاي يکپارچه تعاملات الکترونيکي دانا) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۰۸:۴۷:۰۲
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي هرمزان) ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۵:۱۹:۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۵:۱۹:۰۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي برق و انرژي دماوند) ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۵۴:۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۵۴:۵۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه انرژي خورشيدي غدير قم) ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۴۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶:۴۹:۳۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير) ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴:۱۹:۲۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴:۱۹:۲۴
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فن آوران اعتماد راهبر) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۴:۲۳:۵۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۴:۲۳:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ريل کام راهبر) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۴۷:۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۴۷:۵۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سامانه بهنگام غدير) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۳۰:۲۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۳۰:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت غدير کاني آرا) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۷:۱۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۳:۰۷:۱۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فن آوران اعتماد راهبر) ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۱:۳۲:۱۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۱:۳۲:۱۹
صفحه 1 از 36 :یافته ها 719

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813