نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت برق و انرژي خورشيدي غدير) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق و انرژي غدير مازندران) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۱۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خورشيدي مهريز غدير) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۰۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۶:۰۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي هامون ابوموسي) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۵۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۵۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه برق غدير اوکسين) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۴۶
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توليد برق خوزستان مپنا) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۳۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت غدير انرژي کاسپين گيلان) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۳۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه مسير برق گيلان) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۱۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توليد برق گيلان) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۱:۲۵:۱۰
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بين الملل صنعت پارس) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۴:۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۴:۲۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تخته شهيد دکتر باهنر) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۳:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۳:۰۵
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۱:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۲۱:۲۵
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت معدني نيکل کاران کبير فارس) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۱۹:۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۷:۱۹:۵۹
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰۹:۵۶:۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰۹:۵۶:۲۰
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات انفورماتيک راهبر) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰۹:۵۴:۵۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰۹:۵۴:۵۴
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دريابان جنوب ايران) ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۴۲:۳۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۴۲:۳۲
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني کاسپين فولاد غدير) ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۴۱:۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۴۱:۱۸
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پيشرو توليد برق غدير) ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۹:۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۹:۳۷
وغدير سرمايه گذاري غدير صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد غدير ني ريز) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۵:۵۸:۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۵:۵۸:۲۳
وغدير سرمايه گذاري غدير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت واسپاري سپهرپارس) ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۹:۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰۹:۲۳:۳۰
صفحه 1 از 34 :یافته ها 667

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813